Poziv za INCISIVE radionicu

Projekat INCISIVE H2020 RIA (GA 952179) “A multimodal AI-based toolbox and an interoperable health imaging repository for the empowerment of imaging analysis related to the diagnosis, prediction and follow-up of cancer” jedan je od 4 evropska projekta finansirana u pozivu  AI for Health Imaging. Na ovom projektu Univerzitet u Novom Sadu predstavljaju Fakultet tehničkih nauka i Medicinski fakultet uz podršku naučne baze ovog fakulteta Instituta za onkologiju Vojvodine.

Ovim putem vas pozivamo da uzmete učešće na INCISIVE radionici: Health data sharing and AI in cancer imaging – empowering AI-driven solutions for cancer diagnosis, treatment and follow-up 17. i 18.11 2022, hotel Nobel, Višegradska 23, Beograd.

Agenda se može preuzeti ovom linku. Teme radionice, bez obzira na fokus projekta, korisne su za sve istraživače u domenu AI koji se bave ili planiraju da se bave obradom podataka iz biomedicinskog domena, kao i svim zainteresovanim istraživačima u oblasti medicine (ne samo radiologije i onkologije) u cilju predstavljanja jednog rešenja za sigurno deljenje i upravljanje podacima u kojem podaci ne napuštaju klinike. Brojni predviđeni paneli treba da obezbede interakciju i razmenu iskustava i znanja među AI istraživačima, utvrđivanje potreba za konkretnim AI rešenjima u zdravstvu, kao i podizanje poverenja zdravstvenih radnika u AI modele kroz prikazana rešenja za tumačenje njihovih odluka. Registracija na radionicu i učešće su besplatni, potrebno je prijaviti se ovde.


Vidimo se u Beogradu.