CIoT 2023 u Lisabonu

Asistent Srđan Šobot je u dvonedeljnoj poseti kompaniji Beyond Vision u Lisabonu (Portugal) u okviru EU projekta REMARKABLE koji se bavi tehnologijama prikupljanja podataka iz ruralnih sredina. U okviru posete Lisabonu, Srđan je danas prezentovao svoj rad na konferenciji CIoT 2023 (Cloud and Internet of Things conference) na temu proširenja mobilne NB-IoT mreže na ruralne sredine izvan pokrivanja mobilne mreže upotrebom dronova.