Milica Petković

Zvanje: Asistent sa doktoratom
Titula: doktor tehničkih nauka
Kancelarija: NTP 102
E-mail: milica.petkovic@uns.ac.rs

Oblast interesovanja

Biografija

Predmeti

Radovi