Nemanja Krajčinović

Zvanje: Saradnik u nastavi
Titula: BSc
Kancelarija: NTP 120
Telefon: +38163208487
E-mail: nemanja.krajcinovic@uns.ac.rs
Internet prezentacija: http://www.ftn.uns.ac.rs/n853066584/nemanja-krajcinovic
Konsultacije: po dogovoru

Oblast interesovanja

Bežične komunikacije, 4G/5G tehnologija, Mašinsko učenje, Neuralne mreže, Mašinska vizija

Biografija

Nemanja Krajčinović rođen je 07.01.1998. u Šapcu. Osnovne akademske studije, na smeru Komunikacione tehnologije i obrada signala, završio je 2020. godine, sa odbranom bečelor rada pod naslovom  „Praćenje kretanja i zadržavanja ljudi u zatvorenom prostoru primenom kompjuterske vizije”.
Do sada je je objavio 1 naučni rad na međunarodnom skupu TELFOR.

Predmeti

  • Osnovi telekomunikacija (OAS)
  • Računarske komunikacije (OAS)
  • Osnovi telekomunikacija (OSS)
  • Digitalni filtri (OAS)
  • Telekomunikacione mreže(OAS)
  • Komunikacione mreže (OSS)
  • Odabrana poglavlja iz IKT 1 (MSS)
  • Odabrana poglavlja iz IKT 2 (MSS)

Radovi

“People movement tracking based on estimation of ages and genders,” N. Krajčinović, N. Avramović, M. Adžić and Ž. Bojović, 2020 28th Telecommunications Forum (TELFOR), 2020, pp. 1-4, doi: 10.1109/TELFOR51502.2020.9306579.