Laboratorija za akustiku i govorne tehnologije

Akronim: AST
Lokacija: NTP 122
Šef laboratorije: prof. dr Nikša Jakovljević

Acoustics and Speech Technology Lab

Poseduje audio opremu (miksete, zvučnike, mikrofone, fonometre…), kao i GPU servere dobijene s projekta S-ADAPT, kao i radne stanice. U laboratoriji su smešteni istraživači i deo asistenata sa Katedre, a takođe se u okviru laboratorije rade i bečelor i master radovi. Članovi ove laboratorije angažovani su na nekoliko međunarodnih i domaćih projekata među kojima su: MARVEL, SENVIBE, HARMONIC, S-ADAPT i CABUNS.