Laboratorija za obradu signala i mašinsko učenje

Akronim: SP&ML
Lokacija: NTP 116L
Šef laboratorije: doc. dr Branko Brkljač

Signal Processing and Machine Learning Lab

Poseduje komplete za vežbe iz digitalne obrade signala, GPU servere i dron sa kamerama. U okviru ove laboratorije održavaju se vežbe u vezi sa oblastima mašinski učenje i digitalna obrada signala. Članovi laboratorije angažovani su na nekoliko međunarodnih i domaćih projekata među kojima su: INCISIVE, SMART4ALL, BIG SLEEP i COST akcija CA18131.