Laboratorija za bežične komunikacione sisteme

Akronim: WCS
Lokacija: NTP 120
Šef laboratorije: doc. dr Milan Narandžić

Wireless Communication System Lab

Poseduje opremu za merenje nivoa elektromagnetnog polja, edukativni komplet bežičnih senzorskih mreža (arduino, raspeberry pi, razni senzori…), kao i komunikacioni sistem – Comm Sys MIMO Teaching Bundle (oprema dobijena preko projekta BENEFIT). U laboratoriji su smešteni istraživači i deo asistenata sa Katedre, a takođe se u okviru laboratorije rade i eksperimenti sa manjim grupama studenata, kao i bečelor i master radovi. Članovi ove laboratorije angažovani su na nekoliko međunarodnih i domaćih projekata među kojima su: H2020 SENSIBLE, H2020 INCOMING, MITRA, AVIoTION i COST akcija CA19111.