Laboratorija za informaciono-komunikacione tehnologije

Akronim: ICT
Lokacija: NTP 115L
Šef laboratorije: prof. dr Željen Trpovski

Information and Communication Technology Lab

Poseduje opremu za laboratorijske vežbe iz Osnova telekomunikacija i sličnih fundamentalnih predmeta. Oprema podrazumeva analogne i digitalne osciloskope, kao i trening sisteme EMONA. U laboratoriji se nalaze i serveri i radne stanice. U okviru laboratorije održavaju se laboratorijske vežbe.