Laboratorija za umrežene sisteme obrade informacija

Akronim: NIPS
Lokacija: NTP 115L
Šef laboratorije: prof. dr Živko Bojović

Networked Information Processing Systems Lab

Nalazi se u prostoriji zajedno sa Lab. ICT. Pored radnih stanica i servera, u laboratoriji se nalazi i oprema za laboratorijske vežbe iz fundamentalnih predmeta za telekomunikacije – osciloskopi i EMONA ploče. Članovi ove laboratorije angažovani su na projektima BENEFIT i MARVEL.