Dejan Vukobratović

Zvanje: Redovni profesor
Funkcija: Šef Katedre
Titula: Doktor tehničkih nauka
Kancelarija: NTP 124
E-mail: dejanv@uns.ac.rs
Internet prezentacija: https://sites.google.com/view/vukobratovic
Konsultacije: Po dogovoru emailom.

Oblast interesovanja

Teorija informacija, teorija kodovanja, bežične komunikacije, mobilne mreže (4G/5G), Internet of Things.

Kratka biografija

Dejan Vukobratović je doktorirao na Univerzitetu u Novom Sadu 2008. godine, gde je od 2019. redovni profesor. Tokom 2009. i 2010. godine bio je postdoktorski istraživač kao stipendista Marie Curie Individual Fellowship na Univerzitetu Strathclyde u Glazgovu, Velika Britanija. Objavio je oko 40 radova u časopisima i 80 na konferencijama uglavnom u IEEE časopisima i na IEEE konferencijama. Dobio je nagradu za najbolji rad na IEEE MMSP 2010, a njegov doktorant nagradu za najbolji studentski rad na IEEE SmartGridComm 2017. Njegova istraživačka interesovanja su u širokom području teorije informacija i kodovanja, bežičnih komunikacija, distribuirane obrade signala i masivne IoT komunikacije u mobilnim ćelijskim mrežama. On je Senior Member u IEEE i bio je TPC Co-Chair za IEEE VTC Spring 2020 konferenciju u Antverpenu (Belgija), General Co-Chair za konferenciju BalkanCom 2021 u Novom Sadu, Symposium Chair za ​​IEEE SmartGridComm 2021 u Ahenu (Nemačka), a obavljaće ulogu TPC Co-Chair-a za IEEE SmartGridComm 2022 u Singapuru.