Dragana Bajić

Zvanje: Redovni profesor
Titula: Doktor tehničkih nauka
Kancelarija: NTP 126