Ivan Stanojević

Zvanje: Predavač
Titula: Magistar tehničkih nauka
Kancelarija: NTP 128
E-mail: cet_ivan@uns.ac.rs
Konsultacije: po dogovoru

Ivan Stanojević je rođen 1972. godine u Novom Sadu, gde je završio osnovno i srednje obrazovanje. 1991. godine upisao je osnovne studije na Fakultetu Tehničkih Nauka (FTN) u Novom Sadu, Elektrotehnički odsek, usmerenje za telekomunikacije, gde je diplomirao 1997. godine. Iste godine upisao je poslediplomske studije na FTNu, na usmerenju za telekomunikacije, a 2007. godine odbranio je magistarsku tezu. Od 1997. do 2000. godine radio je na Katedri za Telekomunikacije i Obradu Signala Departmana za Energetiku, Elektroniku i Telekomunikacije (DEET) FTN kao istraživač-stipendista Ministarstva za Nauku i Tehnologiju Republike Strbije, od 2001. do 2007. godine zaposlen je na istoj katedri kao asistent-pripravnik, od 2008. godine kao asistent na predmetima Uvod u teoriju informacija, Teorija informacija i komunikacija i Tehnike kodovanja, a od 2015. godine kao predavač.

Oblasti interesovanja:

 • Teorija informacija
 • Teorija kodovanja (statističko i zaštitno kodovanje)
 • Digitalne telekomunikacije
 • Digitalna obrada signala

Istraživačko-razvojni projekti:

 • Razvoj E.115 klijenta i servera za dobijanje podataka o brojevima telefonskih pretplatnika preko X.25 paketske mreže
 • Analiza i razvoj dekodera za zaštitni kod primenjen u standardu DRM (Digital Radio Mondiale), uz korišćenje tehnika iterativnog dekodovanja i praktične optimizacije potrebne da bi se dekoder ostvario u hardveru
 • Razvoj V5.2 softverskog modula za razmenu signalizacije između telefonskih centrala i njihovih isturenih stepena
 • Analiza i razvoj postupaka digitalne obrade signala za primopredaju digitalnih signala po standardima za telefonske modeme V.23, V.22bis, V.29, V.32 i ISDN bazni pristup, i za radio modeme MIL-STD-188-110B i STANAG-4285
 • Razvoj postupka za praćenje i snimanje digitalnog signala koji se razmenjuje između Ericsson kućne telefonske centrale i digitalnih telefona
 • Analiza i razvoj dvosmernog pretvarača sinhronog saobraćaja preko E1 linija i asinhronog saobraćaja preko ethernet lokalne mreže
 • Razvoj IMS (IP Multimedia Susystem) klijentskog softvera za mobilne telefone Nokia Series 60
 • Razvoj sloja za portovanje i integraciju virtuelne mašine za jezik Java na mobilni telefon BenQ Diamond i APOXI korisničko okruženje
 • Konstrukcija sfernih kodova pomoću Maxeler akceleratorske platforme
 • Razvoj algoritma za segmentaciju govora koji izgovore različiti govornici, implementiranog na Android platformi
 • Razvoj algoritama za detekciju, demodulaciju i dekodovanje signala na fizičkom nivou standarda Bluetooth LE

Odabrani radovi:

 • M. Kovačević, I. Stanojević, V. Šenk, “On the Hardness of Entropy Minimization and Related Problems”, Proceedings of 2012 IEEE Information Theory Workshop (ITW), pp. 512-516, Lausanne, Switzerland, September 2012.
 • M. Kovačević, I. Stanojević, V. Šenk, “On the Entropy of Couplings”, Information and Computation, vol. 242, pp. 369-382, June 2015.
 • A. Minja, I. Stanojević, V. Šenk, “Novel quasi-analytical simulation method for estimating the error probability in AWGN channel”, Proceedings of 2015 International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), Prague, Czech Republic, July 2015.
 • I. Stanojević, M. Kovačević, V. Šenk, “Application of Maxeler Dataflow Supercomputing to Spherical Code Design”, Exploring the DataFlow Supercomputing Paradigm – Example Algorithms for Selected Applications, pp. 133-168, Springer Nature Switzerland, March 2019.