Olivera Šveljo

Zvanje: Vanredni profesor
Titula: Doktor tehničkih nauka
E-mail: olivera.sveljo@uns.ac.rs

Oblast interesovanja

obrada i analiza medicinskih signala /slike, kvalitet slike u medicini, IKT u medicini

Biografija

Diplomirala na Departmanu za elektroniku, energeriku i telekomunikacije (smer elektronika i telekomunikacije) Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu 1994. godine, magistrirala na Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu 2004. godine. Doktorsku disertaciju iz oblasti biomedicinskog inženjerstva odbranila 2012. godine na Univerzitetu u Beogradu. Zaposlena u Centru za imaging dijagnostiku Instituta za onkologiju Vojvodine od 1999. godine a od 2013. godine delom angažovana na Katedri za telekomunikacije i obradu signala za oblast biomedicinsko inženjerstvo.