BENEFIT

Vrsta projekta: Međunarodni

Period realizacije: 2017-2020

Budžet projekta: UNS € 126.300

Web sajt: https://www.project-benefit.eu/

Boosting the Telecommunications Engineer Profile to Meet Modern Society and Industry Needs

Cilj projekta: Učiniti studijski program telekomunikacija atraktivnijim i obučiti nove generacije inženjera telekomunikacija spremnih da se uhvate u koštac sa novim izazovima koje ova oblast donosi. Glavni aspekti rada na projektu BENEFIT biće: kooperacija fakulteta i industrije u cilju modernizacije studijskog programa, inoviranje metodologije nastave, alata i opreme i implementacija obuka kako za profesore tako i za studente.