COST CA18131 ML4Microbiome

Vrsta projekta: Međunarodni

Period realizacije: 2019-2023

Rukovodilac: prof. dr Tatjana Lončar Turukalo

Web sajt: https://www.ml4microbiome.eu

ML4Microbiome-Statistical and machine learning techniques in human microbiome studies

Poslednjih godina ljudski mikrobiom, odn. genetski potencijal mikroba u ljudskom organizmu, je u nekoliko velikih studija veoma detaljno okarakterisan kao relevantan faktor u inflamatornim bolestima creva, dijabetesu i cirozi jetre, kao i nekim neurodegenerativnim bolestima mozga. Sa ovim saznanjima fokus istraživanja u oblasti se sada pomera ka analizi uzročno-posledičnih veza i kliničkoj upotrebi ovih znanja za dijagnostiku, prognostiku i terapiju ovih oboljenja.

Podaci o mikrobiomu su bogati šumom i ne mogu se još uvek pristupačno i dovoljno precizno izdvojiti, stoga je neophodno razviti ili prilagoditi brojne analitičke metode u cilju otkrivanja kliničkog i naučnog potencijala mikrobioma. Iako je danas dostupan čitav niz statističkih modela i metoda mašinskog učenja (ML), neoptimalna primena ovih metoda često dovodi do grešaka, natprilagođenja i pogrešnih zaključaka.