H2020 INCISIVE

Vrsta projekta: Međunarodni

Period realizacije: 2020-2024

Budžet projekta: € 9.995 727,50 (UNS € 243.125,00)

Rukovodilac: prof. dr Tatjana Lončar Turukalo

Web sajt: https://incisive-project.eu/

A multimodal AI-based toolbox and an interoperable health imaging repository for the empowerment of imaging analysis related to the diagnosis, prediction and follow-up of cancer

Članovi Katedre za telekomunikacije i obradu signala zajedno sa timom sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu deo su istraživačkog projekta INCISIVE koji okuplja 26 ustanova iz 9 zemalja. INCISIVE je 42-mesečni H2020 RIA projekat koji je započeo 1. oktobra 2020. godine i finansiran je od strane Evropske komisije sa ukupnim fondom od skoro 10 miliona evra. Koristeći i istražujući potencijal AI alata za poboljšanje postojećih rešenja za obradu slika nastalih pri dijagnostici i lečenju karcinoma, projekat INCISIVE se bavi sa tri velika i otvorena problema:

  1. Razvoj novih algoritama mašinskog učenja obučenih za podršku raznim kategorijama zdravstvenih radnika u analizi podataka i slika nastalih pri dijagnozi i lečenju karcinoma dojke, pluća, debelog creva i prostate
  2. Labeliranje i anotacija slika sa različitih imidžing modaliteta
  3. Dostupnost i deljenje podataka koji se mogu koristiti za obuku i evaluaciju AI alata i algoritama mašinskog učenja za dalje unapređenje automatske analize imidžing podataka.

U skladu sa tim u okviru projekta INCISIVE razviće se i evaluirati:

  1. AI baziran skup alata za poboljšanje tačnosti, specifičnosti, osetljivosti, interpretabilnosti i pristupačnosti metoda za imidžing dijagnostiku karcinoma
  2. Automatski sistem za anotiranje podataka realizovan na osnovu algoritama mašinskog učenja za dalje unapređenje i razvoj prognostičkih modela
  3. Pan-evropski repozitorijum slika koji omogućuje donaciju i deljenje podataka za dalji razvoj AI modela, a u skladu sa pravnim, etičkim, sigurnosnim okvirima i poštovanje privatnosti.

Rukovodioci projekta ispred Univerziteta u Novom Sadu su prof. dr Tatjana Lončar-Turukalo i prof. dr Duško Kozić.