Aleksandra Haška

Zvanje: Istraživač pripravnik
Kancelarija: NTP 122
Telefon: +381666786579
E-mail: aleksandra.haska@uns.ac.rs

Predmeti:

Digitalna obrada slike,
Akustika i audio-tehnika u multimediji