Katedra za telekomunikacije i obradu signala

Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu,
Trg Dositeja Obradovića 6, 21102 Novi Sad

Vlado Delić

Oblast interesovanja Akustika i audio-tehnika, govorne tehnologije, asistivne tehnologije, obrada signala i veštačka inteligencija Biografija Vlаdо Dеlić (1964) diplоmirао је nа FТN 1989, mаgistrirао 1993. nа ЕТF...

Dejan Vukobratović

Oblast interesovanja Teorija informacija, teorija kodovanja, bežične komunikacije, mobilne mreže (4G/5G), Internet of Things. Kratka biografija Dejan Vukobratović je doktorirao na Univerzitetu u Novom Sadu...

Milan Sečujski

Oblasti interesovanja Digitalna obrada govora, sinteza govora na osnovu teksta, prepoznavanje govora; mašinsko učenje; obrada prirodnog jezika (natural language processing - NLP), računarska lingvistika Biografija Milan Sečujski...

Vladimir Petrović

Vladimir Petrović rođen je 30.04.1975. godine u Beogradu. Diplomirao je 1997. na Univerzitetu u Mančesteru, Velika Britanija kao Master of Engineering, M. Eng. sa...

Nikša Jakovljević

Oblasati interesovanja Obrada audio signala, Prepoznavanje govora i govornika, Retka reprezentacija signala, Imaging u medicini, Duboko učenje i grafovi Biografija Nikša Jakovljević je diplomirao (s prosekom 9.79,...

Živko Bojović

Oblast interesovanja Networking, Cloud computing, IoT, Big Data Biografija Prof. dr Živko Bojović je rođen 1967. godine u Peći, gde je završio osnovnu i srednju školu. Elektrotehnički...

Olivera Šveljo

Oblast interesovanja obrada i analiza medicinskih signala /slike, kvalitet slike u medicini, IKT u medicini Biografija Diplomirala na Departmanu za elektroniku, energeriku i telekomunikacije (smer elektronika i...

Tamara Škorić

Oblast interesovanja Obrada biomedicinskih signala, Teorija informacija u biomedicini, Telekomunikacione mreže Biografija Tamara Škorić je diplomirala na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, Departman za energetiku,...

Branko Brkljač

Oblasti interesovanja Kompjuterska vizija; daljinska detekcija; prepoznavanje oblika; obrada signala; analiza podataka; i drugo ... Radna biografija, FTN Državljanin R. Srbije, rođen u Beogradu 1986. Na Fakultetu...

Mladen Kovačević

Oblasti interesovanja Teorija informacija, zaštitno kodovanje, teorija algoritama i algoritamske složenosti, primenjena matematika. Odabrane publikacije Mladen Kovačević, "Signaling to Relativistic Observers: An Einstein–Shannon–Riemann Encounter," Problems of Information...

Ivan Stanojević

Ivan Stanojević je rođen 1972. godine u Novom Sadu, gde je završio osnovno i srednje obrazovanje. 1991. godine upisao je osnovne studije na Fakultetu...

Milica Petković

Oblast interesovanja Biografija Predmeti Radovi

Nemanja Krajčinović

Oblast interesovanja Bežične komunikacije, 4G/5G tehnologija, Mašinsko učenje, Neuralne mreže, Mašinska vizija Biografija Nemanja Krajčinović rođen je 07.01.1998. u Šapcu. Osnovne akademske studije, na smeru Komunikacione tehnologije...

Branislav Popović

Oblast interesovanja Veštačka inteligencija, Multimodalna komunikacija čovek-mašina, Prepoznavanje i sinteza govora, Obrada slike, Mašinsko učenje Biografija Senior istraživač, konsultant, razvojni programer i predavač, angažovan u sklopu većeg...

Aleksandra Haška

Predmeti: Digitalna obrada slike,Akustika i audio-tehnika u multimediji