AI-SPEAK projekat u okviru programa PRIZMA

U okviru programa PRIZMA Fonda za nauku Republike Srbije odobreno je finansiranje projekta “Multimodal multilingual human-machine speech communication” (AI-SPEAK), čiji projektni tim najvećim delom čine nastavnici i asistenti Katedre za telekomunikacije i obradu signala DEET, i čiji je rukovodilac prof. dr Milan Sečujski. Projekat se fokusira na razvoj naprednih algoritama mašinskog učenja u oblasti audio-vizuelne govorne komunikacije između ljudi i mašina. Istraživanja će biti zasnovana na najsavremenijim metodama veštačke inteligencije, uključujući ekstrakciju obeležja na osnovu dubokog učenja, kao i vremensko modelovanje pomoću rekurentnih neuralnih mreža, kao i vremenskih konvolucionih mreža.

U okviru programa PRIZMA podneto je ukupno 660 predloga projekata, od kojih je za finansiranje odobreno njih 97, sa ukupnim budžetom od 25 miliona evra. Projekat AI-SPEAK ocenjen je kao drugoplasirani od ukupno 8 projekata prihvaćenih u oblasti veštačke inteligencije, i od 33 projekta predložena od strane rukovodilaca istraživačkih timova sa Fakulteta tehničkih nauka jedan je od ukupno dva prihvaćena.