Katedra za telekomunikacije i obradu signala

Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu,
Trg Dositeja Obradovića 6, 21102 Novi Sad

Laboratorije

Laboratorija za informaciono-komunikacione tehnologije

Akronim: ICT
Šef laboratorije: prof. dr Željen Trpovski
Lokacija: NTP 115L

Laboratorija za bežične komunikacione sisteme

Akronim: WCS
Šef laboratorije: doc. dr Milan Narandžić
Lokacija: NTP 120

Laboratorija za umrežene sisteme obrade informacija

Akronim: NIPS
Šef laboratorije: prof. dr Živko Bojović
Lokacija: NTP 115L

Laboratorija za obradu signala i mašinsko učenje

Akronim: SP&ML
Šef laboratorije: doc. dr Branko Brkljač
Lokacija: NTP 116L

Laboratorija za akustiku i govorne tehnologije

Akronim: AST
Šef laboratorije: prof. dr Nikša Jakovljević
Lokacija: NTP 122

NAŠI PRIJATELJI