Upis OAS

Dragi Maturanti,

Fakultet tehničkih nauka (FTN) predstavlja multidisciplinarni fakultet koji već duži niz godina, u svojim okvirima, školuje vrhunske inženjere najrazličitijih profila. Svakako, jedan od najpopularnijih studijiskih programa predstavlja studijski program  Elektrotehnika i računarstvo, koji se sastoji od dva odseka:

  • Energetika, elektronika i telekomunikacije
  • Računarstvo i automatika

Ovom prilikom želimo da Vas upoznamo sa smerom koji proučava najuzbudljivije oblasti neophodne za normalno funkcionisanje sveta budućnosti,  Informaciono-komunikacione tehnologije i obrada signala. Ovaj smer predstavlja jedan od pet smerova koji zajedno čine osnovu Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, Vama verovatno poznatijeg kao E1.

Zašto Informaciono-komunikacione tehnologije i obrada signala?

Informaciono-komunikacione tehnologije i obrada signala predstavlja smer koji, savremenim načinom predavanja i kombinacijom teorijske i praktične nastave, priprema svoje studente za rešavanje širokog spektra problema i rad u različitim poslovnim okruženjima. Kao posledica toga,  kvalitet i znanje inženjera koji završe naš smer je prepoznat i od strane poslodavaca, tako da su naši studenti izuzetno cenjeni na tržištu rada. Takođe, izborom Informaciono-komunikacionih tehnologija i obrade signala, odlučujete da studirate u atmosferi međusobnog poštovanja i uvažavanja, uz profesore i asistente koji su uvek dostupni i spremni da pomognu.

Kako upisati Informaciono-komunikacione tehnologije i obradu signala?

Da biste upisali Informaciono-komunikacione tehnologije i obradu signala, neophodno je da ispunite dva koraka:

  • Prvi korak predstavlja pripremu i polaganje prijemnog ispita iz matematike. Više informacija o samom upisu, načinu plaganja prijemnog ispita, upsinim kvotama kao i zadacima od prethodnih godina, možete pronaći na sajtu Fakulteta tehničkih nauka, na sledećem linku Факултет техничких наука | Упис 2021 (uns.ac.rs) .
  • Nakon uspešnog upisa i završetka prve godine studija na E1, koja je po nastavnom programu ista za sve, drugi korak predstavlja izbor željenog smera. Nadamo se da će Vaš izbor, nakon svega pročitanog, biti upravo smer Informaciono-komunikacione tehnologije i obrada signala!