Katedra za telekomunikacije i obradu signala

Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu,
Trg Dositeja Obradovića 6, 21102 Novi Sad

Projekti

AI-SPEAK

Vrsta projekta: Domaći
Period realizacije: 2024-2027

HORIZON ELOQUENCE

Vrsta projekta: Međunarodni
Period realizacije: 2024-2027

H2020 MARVEL

Vrsta projekta: Međunarodni
Period realizacije: 2021-2023

BIG SLEEP

Vrsta projekta: Domaći
Period realizacije: 2021-2022

H2020 INCISIVE

Vrsta projekta: Međunarodni
Period realizacije: 2020-2024

H2020 INCOMING

Vrsta projekta: Međunarodni
Period realizacije: 2020-2022

S-ADAPT

Vrsta projekta: Domaći
Period realizacije: 2020-2022

COST CA19136 NET4Age-Friendly

Vrsta projekta: Međunarodni
Period realizacije: 2020-2024

COST CA18131 ML4Microbiome

Vrsta projekta: Međunarodni
Period realizacije: 2019-2023

H2020 SENSIBLE

Vrsta projekta: Međunarodni
Period realizacije: 2017-2021

BENEFIT

Vrsta projekta: Međunarodni
Period realizacije: 2017-2020

NAŠI PRIJATELJI