NEST konferencija u Kembridžu

Naša mlada saradnica Jovana Kljajić i vanr. prof. Tamara Škorić su učestvovale na NEST konferenciji u Kembridžu, Velika Britanija. Konferencija je organizovana zajedničkom saradnjom EU AI-4-NICU projekta, čiji je zamenik rukovodioca projekta vanr. prof. Tamara Škorić, i Kembriđž perinatalne grupe. Cilj projekta jeste pružanje podrške u uvođenju AI/ML alata za podršku u dijagnostici u jedinici intenzivne nege novorođenčadi (NICU).