Milan Narandžić

Zvanje: Docent
Funkcija: Šef laboratorije WCS
Titula: Doktor tehničkih nauka
Kancelarija: NTP 120
E-mail: orange@uns.ac.rs