Upis na master strukovne studije

FTN je raspisao konkurs za upis na MSS “Elektrotehnika” i modul “Informaciono-komunikacione tehnologije”, 3. upisni rok za školsku 2023/2024. godinu (četvrta generacija). Online prijave su 7. i 8. novembra 2023. do 13h, a preostalo je 19 mesta (od ukupno 70).

Na MSS mogu da se prijave i kandidati sa 3-godišnjom srednjom školom (i odgovarajuće visoko obrazovanje).

Pravo upisa imaju kandidati koji su završili nekadašnje VIŠE ŠKOLE (prolaze kroz vrednovanje) i studenti koji su završili AKADEMSKE ili STRUKOVNE studije i imaju najmanje 180 ESPB.

MSS studijski modul (smer) “IKT – INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE” organizuje se u okviru studijskog programa MSS “Elektrotehnika”.

Za više informacija o MSS IKT obratite se direktno koordinatoru studija (Dejan Nemec, 064/208-5858 ili denem@uns.ac.rs)

Opredeljivanje za modul “INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE” vrši se prilikom upisa.

Specijalističke strukovne studije (SSS) “Komunikacione tehnologije” KOMPATIBILNE su sa MSS “Informaciono-komunikacione tehnologije” i studentima SSS “Komunikacione tehnologije” omogućena je neka vrsta “nastavka studiranja” na MSS “Informaciono-komunikacione tehnologije”.

Katedra za telekomunikacije i obradu signala FTN-a odgovorna je za organizaciju MSS “Informaciono-komunikacione tehnologije“.

Za više informacija o MSS IKT obratite se direktno koordinatoru studija (Dejan Nemec, 064/208-5858 ili denem@uns.ac.rs).