Upis na osnovne strukovne studije

Dragi maturanti,

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu organizuje dva studijska programa osnovnih stukovnih studija (OSS): Elektronika i telekomunikacije i Elektroenergetika i obnovljivi izvori električne energije. Studije traju tri godine (šest semestara), sa obavezom sticanja minimum 180 ESPB, nakon čega student stiče zvanje strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva.

Sve informacije o upisu su dostupne na web sajtu FTN – UPIS.