Vladimir Petrović

Zvanje: Redovni profesor
Titula: Doktor tehničkih nauka
Kancelarija: NTP 125
E-mail: vladimir.petrovic@uns.ac.rs

Vladimir Petrović rođen je 30.04.1975. godine u Beogradu. Diplomirao je 1997. na Univerzitetu u Mančesteru, Velika Britanija kao Master of Engineering, M. Eng. sa diplomskim radom pod nazivom „Phoneme Segumentation in Digital Speech Signals“. Dobitnik je Sir William Siemens medalje za akademsku izuzetnost.
Iste godine pridružuje se grupi za digitalnu obradu signala na School of Engineering, Univerziteta u Mančesteru gde je doktorirao je 2001. godine radom na temu „Pixel Level Image Fusion“.
Od 2002. bio je član Imaging Sciences and Biomedical Engineering grupi koja je član Computer Science i Medical Schools departments, Univerziteta u Mančesteru. U tom kapacitetu učestvuje na više EPSRC, EU FP5 i DTI projekata u domenu obrade slike i mašinske vizije, i napreduje do zvanja Research Fellow.
Od 2009. Prof. Petrović je sa polovičnim radnim vremenom angažovan na Katedri za Telekomunikacije i obradu signala (KTIOS), Departmana za Energetiku, Elektroniku i Telekomunikacije, Fakulteta Tehničkih Nauka, Univerziteta u Novom Sadu, gde je 2020 biran u zvanje redovnog profesora i izvodi predmete iz oblasti digitalne obrade i analize medicinske slike.
Oblasti istraživačkih interesovanja uključuju obradu i analizu medicinske slike, objektivno merenje i kontrola kvaliteta digitalne slike i videa, mašinsku viziju i multisenzorsko sjedinjavanje slike i videa iz kojih ima preko 70 objavljenih radova u časopisima i međunarodnim konferencijama.
Od 2009. godine angažovan je i kao direktor razvoja u firmi Visaris d.o.o. na razvoju medicinskih uređaja za dijagnostički imidžing.
Tečno govori engleski i nemački jezik.