Katedra za telekomunikacije i obradu signala

Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu,
Trg Dositeja Obradovića 6, 21102 Novi Sad

Najvažnije

Editor časopisa IEEE Transactions on Information Theory

Naš vanredni profesor Mladen Kovačević postao je urednik prestižnog časopisa IEEE Transactions on Information Theory! Izuzetna je čast imati na Katedri takvog stručnjaka. Well deserved!!! Više...

Preseljenje u NTP

Krajem 2020. godine Katedra za telekomunikacije i obradu signala preselila se zajedno sa ostalim katedrama sa Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije u novu...